Kim Kardashian Super Aunt

Kim and Kourtney Kardashian take little Mason and Larsa Pippen’s daughter Sophia to the Miami Children’s Museum on an outing while filming “Kourtney and Kim Take Miami.”

Kim carried ..... 

...[Continue]